Arvamuslugu – sundüürnikud

Tallinn Tondil 12.veebruaril 2023.aastal

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Toompuiestee 27
Tallinn 10149
Mobiil: +372 5688 3008
E-mail: info@ekre.ee

MTÜ Kristiine ÜÜ
Henn Leetna
Esimees
Marta 6-4, Tallinn 11312
Mobiil: +372 5242074
E-mail: kristiineuu@gmail.com

Austatud Martin Helme
Esimees

Tere!

Kirjutate erakonna valimisprogrammis;
Päästame Eesti õigussüsteemi!
Me kaitseme pühendunult põhiseaduslikke vabadusi ja õigusi, mis Reformierakonna valitsemise ajal on läinud vabalangusesse.
Rahvuskonservatiivide õiguspoliitika eesmärgiks on tagada põhiseaduse ülimuslikkus ja…

Loodame, et Teie tagate põhiseaduse ülimuslikkuse ka tagastatud elamutes elanud sajale tuhandele üürnikule, keda riik ei kohelnud võrdselt riigikorterites elanutega.  
Riik on ise tunnistanud, et on tekitanud tagastatud elamutes elanud üürnikele kahju ja peab seda heastama mitte ainult seaduste kaudu vaid ka finantsiliselt.
Käesoleva ajani on ainult Keskerakond tunnistanud, et tagastatud elamutes elanud üürnikele on tekitatud kahju ja selle kahju olemuse kohta tellis Keskerakond teadusliku uurimistöö, mille teostajad ei ole täitnud püstitatud ülesannet ega lähtutud põhiseadusest ja kehtivast seadusandlusest. Kui riik on tunnistanud, et tagastatud elamutes elanud üürnikele on tekitatud kahju, siis rakendub EV Põhiseadus, Tsiviilkoodeks §§…. ja muud seadused.
Reformierakonna valitsemise ajal on põhiseaduslikud vabadused ja õigused jätkuvalt vabalanguses, sest toimub nii põhiseaduse kui ka seaduste rikkumine.

1. Eesti Vabariigi tsiviilõiguse aluse TSIVIILKOODEKSI teadvalt jäme rikkumine riigi poolt. Tsiviilkoodeks §§ …229, 461, 448…kui on tekitatud kahju, siis see tuleb hüvitada täies ulatuses.
 2. Riik ei Tunnista Elamuseadus §§… 32,39, rikkumist…ühepoolselt ei saa üürilepingut muuta, tähtajatut üürilepingut ei saa ühepoolselt muuta tähtajaliseks üürilepinguks.  
3. Riik on rikutud EV Põhiseadus § 10 …üürnikule kord juba antud õigust eluruume tähtajatult kasutada ei saa ära võtta. On rikutud õigusliku ootuse põhimõtet.
Riigikohtu lahendid: III-4/1-5/94PDF Riigikohus 30.09.1994; 3-4-1-20-04PDF       Riigikohus 02.12.2004;  3-4-1-24-11PDF, Riigikohus, 31.01.2012; 
4. On rikutud Põhiseadus §12. Samalaadses olukorras on üks isikute rühm põhjendamatult seatud ebasoodsamasse olukorda kui teine isikute rühm, kellele anti soodsatel eritingimustel võimalus erastada eluruumid, mille kaudu said nad suured majanduslikud eelised elu alustamiseks uues ühiskonnakorras.

MTÜ Kristiine ÜÜ poolt koostatud faktidele tuginevat arvamuslugu < Riik tekitas ettekavatsetult kahju sajale tuhandele tagastatud elamutes elanud üürnikule > keeldus ajakirjandus avaldamast. Küll aga oli nõus avaldama selle faktidele tugineva arvamusloo raha eest, mida meie, MTÜ Kristiine ÜÜ maksta ei suuda.

Põhiseaduse paragrahv 45 sätestab igaühe õiguse vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Selline sõna- ehk väljendusvabadus on üks demokraatliku ühiskonna arengu põhieeldusi. Peale õiguse levitada on avalikkusel õigus ka
informatsiooni saada.      

Ajakirjandusel lasub kohustus anda edasi mõtteid ja avalikkusele huvipakkuvat teavet. … see faktidele tuginev arvamuslugu pakub huvi vähemalt sajale tuhandele inimesele, kuid seda ei avaldata.                    

Lisame kirjavahetuse ajakirjandusega, kus veendute, et meedia ei ole kohustatud alluma põhiseadusele.

Saatsime selle  Arvamusloo ERR arvamustoimetajale

Kaupo Meiel <kaupo.meiel@err.ee>T, 10. jaan 11:54
saajale mina

Tere!

Aitäh, aga me ei näe võimalust ERR-ile saadetud arvamusloo avaldamiseks.

Lugupidamisega!

Kaupo Meiel
ERR-i arvamustoimetaja

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

MTÜ Kristiine ÜÜ Saatis ERR-ile  selgituse

Põhimõte

Ajakirjandusel lasub kohustus anda edasi mõtteid ja avalikkusele
huvipakkuvat teavet. Antud artikli sisust on huvitatud vähemalt sada tuhat tagastatud elamutes elanud üürnikku ja nad kõik on õigustatud teada saama,
mis tegelikult toimub?
Põhiseaduse paragrahv 45 sätestab igaühe õiguse vabalt levitada ideid,
arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul
viisil. Selline sõna- ehk väljendusvabadus on üks demokraatliku ühiskonna
arengu põhieeldusi. Peale õiguse levitada on avalikkusel õigus ka
informatsiooni saada.

Ajakirjanduseetika; vastus  ERR

Meediaeetika <meediaeetika@err.ee>T, 10. jaan 12:20
saajale mina, ERR

Lugupeetud Henn Leetna

Teie kaastöö on edastatud rahvusringhäälingu (ERR) uudisteportaali toimetusele. Avaldamise üle otsustab toimetus.

Juhin tähelepanu, et põhiseadusest tulenevat kaastööde avaldamise kohustust ERRil ei ole. ERR on ajakirjanduslikult sõltumatu meediaorganisatsioon, kellel on õigus otsustada, milliseid materjale avaldada.

Lugupidamisega

Tarmu Tammerk
ERRi ajakirjanduseetika nõunik

Vastus  PÄEVALEHE  toimetuselt;

Krister Paris krister.paris@delfi.ee

saajale mina

Tere ja aitäh saatmast,

Paraku näen juba ette, et ta pigem ei mahu meile.

Krister Paris

EPL arvamustoimetus

Vastus POSTIMEHE toimetuselt

Rainer Lomp

saajale mina

Tere, Henn

Saadan lubatud pakkumise. Kuna teksti on palju mahub see 2 x 1lk peale ehk

duubel lahendus.

Postimees

2 x 1LK (289 x 400 mm)

Tiraaž: 30 000

Lugejaid: 118 000

Paigutus: vaba paigutus

Ilmumine järgmine nädal, teine pool.

Hind: 2680€+km

Kui tekib pakkumise osas küsimusi, vastan meeleldi.

Heade soovidega,

Rainer

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Arvamuslugu.
https://eradetektiivid.ee/arvamuslugu-2-sunduurnikud/

Mida Teie arvate, kas üldsus peab seda faktidel tuginevat arvamuslugu teada saama enne valimisi?

Lugupidamisega

Henn Leetna
Tagastatud elamutes elanud üürnike esindaja
MTÜ Kristiine ÜÜ
Esimees
Swedbank EE802200221055965380