Arvamuslugu Elmar Vaher

POSTIMEES

Lugupeetav arvamustoimetus

Arvamuslugu

PPA juht (momendil endine) ELMAR  VAHER, EERIK  HELDNA  kaitsepolitsei ametnik (endine)  ja  Rotatsioon.

Taani oli Põhjamaadest esimene, kus hakati katsetama 1990. aastatel nn tööringlust ehk rotatsiooni. Rotatsioon on muutunud sedavõrd tavaliseks nähtuseks, et lahendusi pakuvad nii tööturu ettevõtted kui ka vahetussüsteemis osalevad firmad omavahel.

Liikuvus annab tervema töökultuuri

Sõltumata kriteeriumitest, mille alusel inimest hinnatakse edukaks ja hästi
toimetulevaks mis tahes olukorras, on valitsevaks muutunud tahtmine olla teistest parem. Seda näeme igas olukorras nii ühiskonna, ettevõtte kui ka üksikisikute tasandil. Kogenud juhid on jõudnud seisukohale, et vaid parimast parim olemine ei aita töötajal olla efektiivsem ja motiveeritum, kui ta selles ettevõttes tegelikult töötada ei taha. Mis omakorda ei pea tähendama, et see töötaja peaks töölt lahkuma.
Hoopis sobivam lahendus on see, kui tööandjad ja firmajuhid lepivad kokku töötajate “vahetamises”, andes võimaluse proovida teist tööd kas siis ettevõtte filiaalis, teises ettevõttes või ka välismaal.

Elmar Vaheri ja Eerik Heldna juhtumi puhul peab tõdema, et sääsest on tehtud elevant. Lihtne näpuviga, et koheselt Eerik Heldna ja Elmar Vaher ei vormistatud töökoha vahetust töötajate vahetamisena lähtudes vajadusest säilitada politseiteenistuses teenimise jätkumine – töökoha vahetamine rotatsiooni alusel ei ole õigusrikkumine. Ja me kõik saame õigustatult aru, et oli mõistlik, otstarbekas säilitada Eerik Heldna tööstaaži jätkumine politseiametis.

Kas asjaolu, et Eerik Heldna töökoha vahetamine töötajate vahetamises asutuste juhtide kokkuleppel rotatsioonina vormistati hiljem on ikka nii suur näpuviga, et peab alustama kriminaalmenetlust, kaasama avalikkuse ja esitama kahtlustuse.

On fakt, et nii Eerik Heldna kui ka Elmar Vaher jättes  Eerik Heldna töökoha vahetamisel koheselt märkimata rotatsiooni ei soovinud korda saata kriminaalkuritegu.
Küll aga soovisid mõlemad, et Eerik Heldnal jätkuks oluline tööstaaž politseiteenistuses, kuid lihtsalt unustasid selle vormistamata. Veelkord, juhtus lihtne näpuviga, mis võib juhtuda igaühega.

Tallinn Tondi 24.03.2023

Lugupidamisega

Henn Leetna